Weekmail Súdwest-Fryslân

Al het nieuws uit Súdwest-Fryslân

De Weekmail is een nieuwsbrief die elke editie weer vol staat met berichten over inwoners, verenigingen, lokale bedrijven en van de gemeente. Meld jezelf, buren, familie, collega’s en vrienden gratis aan om de Weekmail te ontvangen.

Schrijf je in en ontvang elke editie van de Weekmail met het laatste nieuws uit Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, IJlst, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kûbaard, Lollum, Longerhouw, Loënga, Lytsewierrum, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahûs, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum en Zurich direct in je mailbox.

Gemakkelijk in je e-mail

Blijf van al het nieuws op de hoogte zonder dat je eindeloos op je telefoon hoeft te scrollen. We verzamelen voor jou alle belangrijke en leuke berichten uit de gemeente en sturen die in de ochtend in één overzichtelijke mail naar je toe, die je daarna op je gemak kunt lezen.

Blijf op de hoogte

Súdwest-Fryslân staat bekend om haar uitgestrekte landschap en waterrijke omgeving. Met meer dan 80 dorpen en steden biedt de gemeente een diversiteit aan culturele en historische bezienswaardigheden. Daarnaast is Súdwest-Fryslân een paradijs voor watersportliefhebbers, met talloze mogelijkheden om te zeilen, kanoën en vissen. De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en heeft verschillende initiatieven op het gebied van groene energie en natuurbehoud. Kortom, Súdwest-Fryslân is een unieke plek waar natuur, cultuur en water samenkomen.

Schrijf je nu in

Blijf op de hoogte van lokaal nieuws en evenementen door je aan te melden voor de digitale Weekmail en ontdek alles Súdwest-Fryslân te bieden heeft. Je ontvangt het actuele nieuws in de Weekmail per e-mail op maandag en donderdag.

Nieuws uit buurgemeenten

Je kunt je ook aanmelden voor nieuws uit andere gemeenten, zoals De Fryske Marren, Smallingerland en Leeuwarden, om op de hoogte te blijven van het nieuws uit die plaatsen.

Weekmail brengt je al het laatste nieuws